Werkwijze

Hoe werken wij?

Het eerste contact heeft u met onze praktijkassistent, Ellen Groothuis-Besselink. Wanneer u zich bij ons aanmeldt volgt een telefonische intake.

Hierin worden uw gegevens genoteerd zoals uw geboortedatum, uw huisarts, uw verzekering, Voor vergoede zorg heeft u altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Daarnaast wordt gevraagd naar uw reden van aanmelding en uw hulpvraag. U krijgt verdere informatie over de praktijk waarin u wordt geïnformeerd over eventuele wachttijden. Tenslotte wordt u ofwel op de wachtlijst geplaatst of er wordt bij afwezigheid van wachttijden direct een eerste afspraak gemaakt. U krijgt vervolgens een bevestigingsbrief, onze praktijkregels en een intake-formulier van ons toegestuurd.

De eerste afspraak met de psycholoog is een intake/kennismakingsgesprek van ca 60 minuten, waarin met u nader in kaart gebracht wordt waar u mee zit en wat u zou willen bereiken binnen een behandeling. Na afloop van het eerste en soms na afloop van het tweede gesprek, krijgt u vragenlijsten mee zodat wij sneller en meer inzicht in de klachten krijgen alsmede iets meer specifiek kunnen zeggen over de duur en de soort behandeling welke voor u geschikt zou zijn. Wanneer de intakefase is afgerond (1 -3 gesprekken), volgt een adviesgesprek waarin de diagnose aan u wordt voorgelegd en samen met u kan worden besproken wat er kan worden gedaan. Afhankelijk van de keuze tussen behandeling binnen de Basis GGZ dan wel binnen de Specialistische GGZ varieert de duur van een behandeltraject van 3 tot 20 consultenvan 45-60 minuten, waarbij het gemiddelde op ongeveer 8 tot 10 consulten blijkt te liggen binnen de Basis GGZ.

Het doel van de gesprekken is om de klachten te laten afnemen, door anders te leren denken of om te gaan met uw problemen. Er wordt van u een actieve inzet gevraagd. Na een aantal gesprekken wordt samen met u de vooruitgang besproken en kan het traject worden bijgesteld.

kamers

Wij kunnen u adviseren, behandelen of doorverwijzen: soms gebeurt het dat de problematiek zo complex is of meer intensieve behandeling is geïndiceerd dat het beter is als u door een meer gespecialiseerde hulpverlener wordt geholpen, bijvoorbeeld door een psychiater. Voor deze hulpverleners krijgt u dan een verwijzing.

Aanmelden