Missie & visie

Missie, visie en kernwaarden van onze praktijk

In onze praktijk werken we met de volgende missie: “We helpen cliënten zichzelf te veranderen”. Het is ons doel om vicieuze cirkels bij cliënten te doorbreken. Ons doel daarnaast is het opheffen van ontmoediging en stagnatie, waarna samen met de cliënt aan herstel en perspectief gewerkt kan worden.

Om deze doelen te bereiken scheppen we een veilige therapeutische setting waarin de cliënt corrigerende ervaringen kan opdoen die hij/zij kan toepassen buiten de kamer van de behandelaar.

Onze visie is dat de persoon die we behandelen centraal staat. We werken met een gezamenlijk opgesteld behandelplan (shared decision making). De behandelaar en cliënt zijn beiden eigenaar van het behandelplan. De behandelaar zorgt er samen met de  cliënt voor dat de behandeling slaagt, door regelmatig te evalueren of de behandeling verloopt volgens plan. Bijstelling is dan op tijd mogelijk.

De behandeling is kortdurend in de breedte en diepte als het kan en lang als het nodig is.

We werken vanuit de volgende drie Kernwaarden:

  1. Compassie
  2. Transparantie
  3. Gezamenlijkheid

We hebben compassie voor de cliënt. We willen daarnaast bereiken dat de cliënt meer zelfcompassie krijgt en zichzelf leert meer te aanvaarden, zodat innerlijke mildheid ontstaat. Vanuit die mildheid zullen betekenisvolle relaties soepeler verlopen. We zijn transparant over onze werkwijze, we werken met een duidelijk, haalbaar en gezamenlijk behandelplan (shared decision making). Dit plan bevat een (mogelijkheids-)diagnose van de klachten waarvoor de cliënt komt en een stappenplan.