Behandelingen

Behandelmethodes

Uitgangspunt in de behandeling van stoornissen zijn EST (Empirically Supported Treatments). Van deze psychologische behandelingen is bij herhaling in gecontroleerd onderzoek aangetoond dat ze beter zijn dan een andere psychologische farmacologische of placebobehandeling.

Wij bieden naast Basis GGZ ook Specialistische GGZ. In de Specialistische GGZ worden psychiatrische stoornissen met een hoog risico en/of hoge complexiteit gediagnosticeerd en behandeld. Hiervoor is deskundigheid en ervaring nodig van een specialist. In onze praktijk is dat Floor Boekholt, Klinisch psycholoog. Hieronder staat beschreven welke behandelmethodes gegeven worden in respectievelijk de Basis GGZ en in de Specialistische GGZ. 

Klik hier voor meer informatie over Basis GGZ en Specialistische GGZ.

BEHANDELINGEN IN DE BASIS GGZ:

Cognitieve therapie en gedragstherapie

Cognitieve therapie en Gedragstherapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan.

Cognitieve therapie gaat uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Cognitieve therapie is vooral geïnteresseerd in de wijze waarop de cliënt zich in moeilijke situaties gedraagt.

In gedragstherapie staat het gedrag centraal. Hoe iemand handelt, bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Binnen gedragstherapie inventariseren

gedragspsycholoog en cliënt samen probleemgedrag en bedenken en oefenen zij nieuw, beter passend  gedrag.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Cognitieve Therapie en Gedragstherapie vergelijkbare effecten hebben op probleemgedrag. Ook is steeds duidelijk dat de wijze van beide methoden, huiswerk, oefenen en samenwerken tussen de psycholoog en cliënt, goed op elkaar aansluit.

Lees hier meer over Cognitieve Gedragstherapie

Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT)

Tijdens de behandeling kan gekozen worden voor MBCT. Deze aanpak richt zich op de integratie van mindfulness in psychotherapie. Cliënten die bijvoorbeeld meer dan 2 keer een depressieve episode hebben meegemaakt, hebben na een 8-wekelijkse training met MBCT een kleinere kans op een terugval.

Mindfulness is de belangrijkste component van de Mindfulness Based Cognitieve Therapie. Het doel is het ontwikkelen van een andere houding tegenover (psychische) problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren. Hierdoor komt er ruimte voor een andere reactie dan vanuit bestaande, oude en ingesleten patronen.  

Tijdens de training wordt geleerd de aandacht te richten op de onmiddellijke lijfelijke en verstandelijke reacties en het herkennen van mentale patronen in het huidige moment. Daarnaast wordt een nieuwsgierige en accepterende houding geleerd tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er iets aan te willen veranderen.

Internetbehandeling

Binnen onze visie past dat je je sneller beter voelt wanneer je zelf de regie hebt en tegelijkertijd je omgeving bij de behandeling betrekt. Naast de gesprekken met uw behandelaar kan Therapieland gebruikt worden; dit is een uniek online platform. Via vragenlijsten, video opdrachten en zelfobservaties kan de cliënt op een zelfgekozen tijd en in een eigen tempo werken aan het overwinnen van klachten. Deze effectieve en betrouwbare online programma’s helpen om psychische klachten te verminderen en je weer gezond en vitaal te voelen.

 

TRAUMABEHANDELINGEN: 

Wij zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van traumatische gebeurtenissen. Wij zijn getraind in de diagnostiek van PTSS aan de hand van het Klinisch Interview voor PTSS (KIP), wereldwijd de standaardmethode om de diagnose PTSS vast te stellen. Cliënten met een PTSS worden door ons behandeld volgens de multidisciplinaire richtlijnen voor de behandeling van PTSS via Exposure en EMDR. EMDR wordt alleen door GZ-psycholoog Rob Robbesom aangeboden. Hieronder worden de verschillende traumabehandelingen toegelicht:

Exposure bij PTSS

Na een traumatische gebeurtenis vermijden veel mensen gedachten, gevoelens, situaties en activiteiten die hen aan die gebeurtenis doen denken, omdat herinneringen aan het trauma angst oproepen. Vermijding van de herinneringen zorgt dat je je op korte termijn meer ontspannen voelt, het probleem wordt op lange termijn alleen maar erger omdat je niet leert dat de angstige verwachtingen niet uitkomen. Confrontatie met de dingen die je vermijdt is op korte termijn moeilijker, maar helpt veel beter om je angsten te overwinnen. De confrontatie noemen we exposure.

Hoe werkt Exposure?
Als je de confrontatie met de dingen die je vermijdt aangaat, zul je van tevoren bang zijn dat er akelige dingen gebeuren. Je bent bijvoorbeeld bang dat je de controle over jezelf verliest. Echter, wanneer je jezelf op een systematische manier en onder veilige omstandigheden confronteert met dingen die je angstig make, kun je ervaren en leren dat dat reuze meevalt. Je angstige verwachtingen komen niet uit. Als je de exposure regelmatig herhaalt, zal daardoor je angst langzamerhand afnemen. Met nadere woorden; je gaat je meer ontspannen voelen in die situaties. We noemen dit uitdoving.

Positieve kanten?
We hebben goede resultaten met deze behandeling en de prognose is goed. Uit onderzoek is keer op keer gebleken dat de behandeling zeer effectief is. Ook als er traumatische gebeurtenissen in je kindertijd hebben plaatsgevonden, of andere psychische problemen hebt zoals dissociëren, een depressie of persoonlijkheidsstoornis. Een behandeling is niet te belastend. Het is niet altijd makkelijk om nare details van het trauma op te halen, maar veel mensen vinden het ook fijn dat ze eindelijk al die details een keer kunnen delen met iemand. Je zult uiteindelijk weer aan de traumatische gebeurtenis kunnen denken en erover kunnen praten zonder de angst steeds te voelen. Door de behandeling kun je de gebeurtenis verwerken.

EMDR

Aangeboden door Rob Robbesom, GZ-psycholoog

Wanneer iemand een schokkende gebeurtenis meemaakt is het normaal dat er stressklachten ontstaan als nachtmerries,schrikachtigheid en vermijding. De meeste mensen herstellen met steun van hun sociale omgeving vanzelf. Wanneer de klachten na enkele weken niet verminderen of erger worden kan EMDR worden ingezet.
EMDR is een methode die niet wordt gekenmerkt door praten, maar vooral door beleven. Van deze belevingstherapie is wetenschappelijk  aangetoond dat het mogelijk is kwellende herbelevingen van vroegere gebeurtenissen kwijt te raken.
De laatste jaren wordt met EMDR een grote variëteit van andere aandoeningen behandelt, waarbij de klachten of symptomen zonder uitzondering worden gevoed, of in stand gehouden door herinneringen aan gebeurtenissen die op een of andere manier betekenisvol zijn geweest.

 

 

 

 

 

kamers

BEHANDELINGEN IN DE SPECIALISTISCHE GGZ:

Traumabehandeling: Narratieve Exposure Therapie (NET)

Aangeboden door Floor Boekholt, Klinisch psycholoog/Psychotherapeut

Voor mensen die in het verleden (soms meerdere en complexe) traumatiserende gebeurtenissen hebben meegemaakt, is Narratieve Exposure Therapie (NET) ontwikkeld. Het doel van NET is om aan de cliënt het overzicht over zijn gehele leven te geven en om de traumatiserende gebeurtenissen te integreren in het levensverhaal. Dit gebeurt op basis van drie pijlers: de chronologische levenslijn, de narratieve exposure en het getuigenisverslag. NET is inmiddels een bewezen effectieve behandelvorm. Voor meer info: https://www.traumabehandeling.net/nl/net

Ervaringen van twee cliënten na afloop van Narratieve Exposure Therapie:

“Er is een last van mijn schouders afgevallen. Het verleden heb ik een plekje gegeven. Ik sta weer open voor gezonde contacten. Ik kan de pijn uit mijn verleden beter handelen.”

“Er viel een deken van me af en de toekomst werd zichtbaar”.

Specialisatie ‘Autisme Spectrum Stoornis’ (ASS) & Trauma’

Er is in Nederland nog weinig ervaring en wetenschappelijk onderzoek opgedaan met de behandeling van trauma bij een cliënt met ASS. Uit cliënten evaluaties blijkt dat Narratieve Exposure Therapie (NET, zie hierboven) zich hier goed voor lijkt te lenen en wordt daarom op basis van experience based op indicatie en vraag ingezet.

Affectfobietherapie

Als u bang bent om uw gevoelens te voelen (affectfobie), dan is affectfobietherapie mogelijk een passende therapie voor u. Voor meer info: https://www.nvpp.nl/behandelvormen/affect-fobie/

Focaal Psychodynamische Psychotherapie (FPP)

FPP staat voor Focaal Psychodynamische Psychotherapie. Wij hebben allemaal onze bewuste en onbewuste manieren om lastige gevoelens als angst, pijn en schaamte niet te hoeven voelen. Bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek kunnen deze automatische patronen rigide geworden zijn. Door deze patronen stagneert je leven. Dat komt bijvoorbeeld doordat ‘gezonde’ of adaptieve gevoelens geblokkeerd zijn geraakt. De therapie heeft tot doel deze blokkades te leren herkennen en waar mogelijk op te heffen, en zo bij te dragen aan beter functioneren en betere verbinding met andere mensen. FPP is een door McCullough uitgewerkte behandelmethodiek waarbij de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond. Cliënten leren lastige gevoelens als angst, schaamte, pijn en schuld niet langer te vermijden en zo ruimte te maken voor verborgen gevoelens en verlangens.