Tarievenlijst 2018

 

TARIEVENLIJST 2019

 

Vergoede zorg

GBGGZ product Kort 294 minuten                         €   507,62

GBGGZ product Middel 495 minuten                    €    864,92

GBGGZ product Intensief 750 minuten                 € 1.356,25

GBGGZ onvolledig behandeltraject 120 minuten €   207,19

  • Binnen de duur van het product valt: consulten, beperkte diagnostiek, verslaglegging, behandelplan, telefonische contacten, e-mailcontact, overleg met huisarts, consultatie van specialisten

 

 

Onvergoede Zorg

Overig Product:

  • Consult 45 minuten                 € 105,25
  • Dubbel Consult 90 minuten  € 210,50 (relatie therapie en EMDR therapie)
  • e-mail of telefonisch consult €  52,63
  • Niet nagekomen afspraak       € 105,25
  • Overige prestaties                    €  85,09
    (informatieverstrekking derden zoals bedrijfsarts, verzekeringsarts, juristen)