Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve therapie en gedragstherapie

Cognitieve therapie en Gedragstherapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. Tegenwoordig worden zij vaak in een en dezelfde soort psychotherapie toegepast; cognitieve gedragstherapie; CGT

Wat houdt cognitieve therapie in?

Cognitieve therapie gaat uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijk angstig, somber of geirriteerd, met alle negatieve gevolgen van dien.

Cognitieve therapie is vooral geinteresseerd in de wijze waarop de cliënt zich in moeilijke situaties gedraagt. De psycholoog vraagt daar uitvoerig naar. De psycholoog zal betrekkelijk kort stilstaan bij jeugdervaringen. Cognitieve therapie richt zich veel vaker op het heden.

In cognitieve therapie onderzoeken de psycholoog en cliënt of de negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar. De nadruk ligt op het veranderen van de manier van denken die mensen met een emotioneel probleem hebben.

Wat houdt Gedragstherapie in?

In gedragstherapie staat het gedrag centraal. Hoe iemand handelt, bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken ut de weg te gaan, zal zijn angst eerder versterken dan verminderen. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsen.

Binnen gedragtherapie brengen psycholoog en cliënt eerst probleemgedrag en omstandigheden in kaart. Vervolgens helpt de psycholoog om de cliënt met beter passend gedrag en alternatieven te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. Zowel het inventariseren van probleemgedrag, als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doen psycholoog en cliënt samen.

 

Goede combinatie

Cognitieve therapie kan zowel de manier van denken en interpreteren van cliënten beïnvloeden, als de manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Cognitieve Therapie en Gedragstherapie vergelijkbare effecten hebben op probleemgedrag. Ook is steeds duidelijk dat de wijze van beide methoden, huiswerk, oefenen en samenwerken tussen de psycholoog en cliënt, goed op elkaar aansluit.